Referencie

 1. Rekonštrukcia arcibiskupského úradu Bratislava 2016/17
 2. Rekonštrukcie bytov v Bratislave 2016
 3. Realizácia kaplnky seminár Bratislava 2014/15
 4. Búracie a demolačné práce ŽS Trnava 2012/13 - vyšší dodávateľ TEXO-PARTNER a.s.
 5. Viladomy Rusovce - Bratislava 2012 - Realizácia hrubej stavby - vyšší dodávateľ HANT a.s
 6. Pastoračné centrum Petržalka - Bratislava - Realizácia hrubej stavby
 7. Polyfunkčný objekt BA ul.Tomašíkova – realizácia železobetónového monolitického skeletu 12 posch. budovy
 8. PO Nejedlého – realizácia železobetónového monolitického skeletu
 9. ČOV – Komárno – železobetónové monolitické konštrukcie
 10. Shopping Park Soravia – realizácia železobetónového monolitického skeletu (vstupná aréna) - vyšší dodávateľ ZIPP Bratislava s.r.o.
 11. Tesco Trnava – montáž základ. pásov, pätiek kalichov
 12. Tesco Bánovce nad Bebravou – realizácia oporného múru
 13. Business Park Brno Vídeňská cesta – realizácia železobetónového monolitického skeletu
 14. Polyfunkčný objekt BA ul.Hrachová – realizácia železobetónového monolitického skeletu
 15. Clarion Congress Hotel Praha – realizácia železobetónového monolitického skeletu - vyšší dodávateľ PSJ Holding a.s.
 16. Administratívna budova BA Slávičie údolie – realizácia železobetónového monolitického skeletu
 17. PO Agria – Nitra – realizácia železobetónového monolitického skeletu - vyšší dodávateľ Strabag a.s.
 18. River Park – hotel Kempinski – realizácia železobetónového monolitického skeletu - vyšší dodávateľ Metrostav Praha a.s.
 19. SLSP ústredie BA – realizácia železobetónového monolitického skeletu - vyšší dodávateľ Doprastav Bratislava a.s.
 20. Rímsko-katolícky kostol v Petržalke – realizácia železobetónového monolitického skeletu - vyšší dodávateľ ZIPP Bratislava s.r.o.
 21. Rod. dom Ivanka pri Dunaji
 22. Rod. dom Trnava
 23. Montované domy "Južné mesto" Bratislava
 24. Rekonštrukcia Spolku sv. Vojtecha v Trnave