Adresa

Firma SLOVY
Krížna 52
821 08 Bratislava

Telefón: 02/55 64 66 96
Fax: 02/55 64 66 98